Legal services
addPost classified
Services: Zvērināta advokāta juridiskie pakalpojumi
Send e-mail
Author: Zvērināts advokāts J.Muižn
Home page: http://www.advokatsjums.lv
External URL: https://zip.lv/advokats/
Phone: 37129266165

Posted: Jan  2 2013 14:20
Active until: May 11 10:11

Services: Zvērināta advokāta juridiskie pakalpojumi
Title: Zvērināta advokāta juridiskie pakalpojumi
Place: Rīga
Zvērināts advokāts, mag.iur. - sniedz juridiskos pakalpojumus civillietās, administratīvajās lietās un komerctiesībās, gatavo pieteikumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, veic uzņēmumu dibināšanu un reorganizāciju, pārstāv klienta intereses tiesās un citās iestādēs, veic uzņēmumu juridisko apkalpošanu. Pakalpojumu pilna informācija ir pieejama mājas lapā.