Legal services
addPost classified
Services: Zvērināta advokāta juridiskie pakalpojumi
Send e-mail
Author: Advokāts J.Muižnieks
Home page: http://www.advokatsjums.lv
External URL: https://zip.lv/advokats/
Phone: 37129266165

Posted: Sep 26 2013 16:57
Active until: Apr 23 10:23

Services: Zvērināta advokāta juridiskie pakalpojumi
Title: Zvērināta advokāta juridiskie pakalpojumi
Place: Rīga
Zvērināts advokāts, mag.iur. - tiesneša darba stāžs 20 gadi un tiesneša pirmā kvalifikācijas klase, sniedz juridiskos pakalpojumus civillietās, administratīvajās lietās un komerctiesībās, gatavo pieteikumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, veic uzņēmumu dibināšanu un reorganizāciju, pārstāv klienta intereses tiesās un citās iestādēs, veic uzņēmumu juridisko apkalpošanu. Pakalpojumu pilna informācija ir pieejama mājas lapā.