Legal services
addPost classified
Services: Zvērināts advokāts Jānis Mucenieks
Send e-mail
Author: Jānis
Home page: http://www.janismucenieks.lv
Phone: 37126181700

Posted: Feb 12 13:44
Active until: Apr 13 13:44

Services: Zvērināts advokāts Jānis Mucenieks
Title: Zvērināts advokāts Jānis Mucenieks
Place: Rīga
Zvērināts advokāts Jānis Mucenieks sniedz juridisko palīdzību:
* krimināllietās,
* civillietās (t.sk. darba tiesības, ģimenes tiesības, pacientu tiesības, mantojuma tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu u.c.),
* administratīvajās lietās,
* fizisko personu maksātnespējas lietās.

Nepieciešamo juridisko dokumentu sagatavošana un izstrāde. Konsultācijas.

Aizstāvība un pārstāvība pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā.
Juridiskā palīdzība apelācijas un kasācijas instances tiesvedībās.

Fizisko personu aizstāvība krimināllietās. Aizstāvības stratēģijas un taktikas izstrāde un īstenošana.
Klienta interešu aizstāvība kriminālprocesa ietvaros.

Aizturēto, aizdomās turēto vai apsūdzēto aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā (izolatorā, apcietinājumā, policijā, prokuratūrā). Apsūdzēto aizstāvība visās tiesu instancēs.

Sūdzības par drošības līdzekļa piemērošanu, drošības līdzekļa grozīšana.

Parādu piedziņa. Juridiskā palīdzība juridiskām personām.

Efektīvi un kvalitatīvi risinājumi.