Офисы, помещения
addДобавить объявление
Сдают: Офисы, помещения: Jūrmala
Отправить е-майл
Автор: Dagmāra Saulīte - Praškelēvica
Сайт: https://www.rentinriga.lv/lv/z...
Внешний адрес: https://zip.lv/rentinriga/
Телефон: 37126132909
 

Добавлено: 23 сен 2014 18:13

Сдают: Офисы, помещения: Jūrmala
Цена: € 999 999
Город / округ: Jūrmala
Площадь: 1m²
этаж: 3/3
Zemes gabals sadalīts 4 gruntsgabalos, kas paredzēti 4 savrupmāju izbūvei. Projektētajiem zemes gabaliem ir paredzēta individuāla piekļūšana no Skautu ielas un visas nepieciešamās inženierkomunikācijas. Ir apstiprināts detālplānojums, zeme atrodas jauktā dzīvojamā un darījumu teritorijā. Maksimālais apbūves blīvums 11%. Atļautā apbūves intensitāte 30%. Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija 80%. Atļautais stāvu skaits 2 stāvi ar jumta stāvu vai jumta izbūvi (12 m).
Detālplānojumā paredzēts izbūvēt:
elektroapgādes sistēmu;
centralizētu gāzes apgādi;
vietējo kanalizācijas sistēmu;
vietējo ūdensapgādi;
ielu apgaismojumu (tiek izbūvēts saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem pēc ēku būvniecības pabeigšanas, veicot ielas labiekārtošanu);
telekomunikāciju kabeļu tīklus.
Nekustamais īpašums neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tajā neatrodas īpaši aizsargājami biotopi. Atbilstoši Jūrmalas teritorijas plānojumam īpašums atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi. Blakus esošajos zemes īpašumos daļēji jau ir realizēta savrupmāju apbūve. Zemes gabala konfigurācija, struktūra, novietojums un apkārtējo īpašumu esošā izmantošana ir vērtējami kā labvēlīgi priekšnosacījumi teritorijas turpmākajai attīstībai. Visu teritoriju 0.9999 ha aizņem meža zeme.