Sludinājuma ievietošanas noteikumi

 • Sludinājumus jāliek atbilstošās kategorijās. Neatbilstošos mēs dzēsīsim;
 • Nedrīkst vienlaikus ievietot vairākus sludinājumus ar vienādu saturu, arī dažādās kategorijās - izvēlies piemērotāko kategoriju!
 • Iepazīšanās sadaļā nav atļauts ievietot sludinājumus citas personas vārdā;
 • Sludinājumus drīkst ievietot tikai latviešu, krievu vai angļu valodā;
 • Sludinājumus, īpaši virsrakstus, jāraksta skaidri un salasāmi - nelietojot tekstu ar LIELAJIEM BURTIEM, r e t i n ā t u tekstu un dažādus ne-burtu simbolus;
 • Ievietojot sludinājumu, aizpildi visus laukus, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci vai pakalpojumu, ko piedāvā;
 • Informāciju un kontaktus (Interneta saites, tālruņu numuri, e-pasta adreses u.t.t.) ievadi tikai tam paredzētajos laukos, nevis sludinājuma tekstā.
 • Aizliegts ievietot nekonkrētus darba sludinājumus, piedāvājumus kosmētikas, uztura bagātinātāju u.t.t. izplatītāju piesaistīšanai, „darba Internetā" piedāvājumus u.tml.
 • Mēs dzēsīsim Tavu sludinājumu, ja tajā būs seksuāla rakstura darba piedāvājumi, uztura bagātinātāju un medikamentu tirdzniecība vai vieglo ienākumu Internetā, MLM (Multi level marketing) piedāvājumi;
 • Aizliegts reklamēt jebkādā veida intīmpakalpojumus, arī web čatus.
 • Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu;
 • Aizliegts sludināt jebkādas darbības ar ieročiem;
 • Fotogrāfijai obligāti jābūt atbilstošai sludinājuma saturam;
 • Maksu par izceltajiem, dzēstajiem sludinājumiem mēs neatgriežam;
 • Tu uzņemies pilnu atbildību par ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu;
 • Portāla administrācijai ir tiesības rediģēt sludinājuma tekstu, to pārvietot vai dzēst, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus;
 • Iesniedzot sludinājumu, Tu piekrīti, ka Tavi dati tiek saglabāti portāla servera datu bāzē;
 • Reģistrējoties portālā, Tu piekrīti, ka portāla administrācijai ir tiesības sazināties ar Tevi, izmantojot profilā vai sludinājumā norādīto telefona numuru vai e-pastu;
 • Aizliegts vienam uzņēmumam vai personai veidot vairākus profilus un/vai dažādus tālruņa numurus bezmaksas sludinājumu skaita ierobežojumu apiešanai;
 • Pievienotajā video jābūt redzamai sludinājumā piedāvātajai precei vai pakalpojumam;
 • Tu uzņemies atbildību par autortiesību ievērošanu pievienotajā video;
 • Mēs dzēsīsim video sludinājumu, ja tajā būs redzamas vardarbīgas vai pornogrāfiskas ainas, tajā aizskartas personu vai personu grupas gods un cieņa vai ievietota ar likumu aizliegtu produktu reklāma;
 • Aizliegts izvietot video, kas pārkāpj godīgas konkurences principus.