Sludinājuma ievietošanas noteikumi

 • Sludinājumus jāliek atbilstošās kategorijās. Neatbilstošos mēs dzēsīsim;
 • Nedrīkst vienlaikus ievietot vairākus sludinājumus ar vienādu saturu, arī dažādās kategorijās - izvēlies piemērotāko kategoriju!
 • Iepazīšanās sadaļā nav atļauts ievietot sludinājumus citas personas vārdā;
 • Sludinājumus drīkst ievietot tikai latviešu, krievu vai angļu valodā;
 • Sludinājumus, īpaši virsrakstus, jāraksta skaidri un salasāmi - nelietojot tekstu ar LIELAJIEM BURTIEM, r e t i n ā t u tekstu un dažādus ne-burtu simbolus;
 • Ievietojot sludinājumu, aizpildi visus laukus, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci vai pakalpojumu, ko piedāvā;
 • Informāciju un kontaktus (Interneta saites, tālruņu numuri, e-pasta adreses u.t.t.) ievadi tikai tam paredzētajos laukos, nevis sludinājuma tekstā.
 • Aizliegts ievietot nekonkrētus darba sludinājumus, piedāvājumus kosmētikas, uztura bagātinātāju u.t.t. izplatītāju piesaistīšanai, „darba Internetā" piedāvājumus u.tml.
 • Mēs dzēsīsim Tavu sludinājumu, ja tajā būs seksuāla rakstura darba piedāvājumi, uztura bagātinātāju un medikamentu tirdzniecība vai vieglo ienākumu Internetā, MLM (Multi level marketing) piedāvājumi;
 • Aizliegts reklamēt jebkādā veida intīmpakalpojumus, arī web čatus.
 • Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu;
 • Aizliegts sludināt jebkādas darbības ar ieročiem;
 • Fotogrāfijai obligāti jābūt atbilstošai sludinājuma saturam;
 • Maksu par izceltajiem, dzēstajiem sludinājumiem mēs neatgriežam;
 • Tu uzņemies pilnu atbildību par ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu;
 • Portāla administrācijai ir tiesības rediģēt sludinājuma tekstu, to pārvietot vai dzēst, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus;
 • Iesniedzot sludinājumu, Tu piekrīti, ka Tavi dati tiek saglabāti portāla servera datu bāzē;
 • Reģistrējoties portālā, Tu piekrīti, ka portāla administrācijai ir tiesības sazināties ar Tevi, izmantojot profilā vai sludinājumā norādīto telefona numuru vai e-pastu;
 • Aizliegts vienam uzņēmumam vai personai veidot vairākus profilus un/vai dažādus tālruņa numurus bezmaksas sludinājumu skaita ierobežojumu apiešanai;
 • Pievienotajā video jābūt redzamai sludinājumā piedāvātajai precei vai pakalpojumam;
 • Tu uzņemies atbildību par autortiesību ievērošanu pievienotajā video;
 • Mēs dzēsīsim video sludinājumu, ja tajā būs redzamas vardarbīgas vai pornogrāfiskas ainas, tajā aizskartas personu vai personu grupas gods un cieņa vai ievietota ar likumu aizliegtu produktu reklāma;
 • Aizliegts izvietot video, kas pārkāpj godīgas konkurences principus.

Sīkdatņu noteikumi

Šajā dokumentā tiek skaidrots, kā SIA Draugiem (turpmāk - zip.lv) savā interneta vietnē www.zip.lv, tajā skaitā mobilajā versijā, (turpmāk katra atsevišķi - interneta vietne) izmanto sīkdatnes (angļu valodā - cookies).

Kas ir sīkdatnes?


Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu lietotāju un atcerētos lietotāja izvēles (piemēram, lietotāja identifikatoru, valodu, video un audio skaļumu utt.).

Kāda veida un kādiem mērķiem sīkdatnes izmanto zip.lv?


 • Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo ir nepieciešamas interneta vietnes netraucētai funkcionēšanai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt pieslēgšanos lietotāja profilam un pilnvērtīgi lietot interneta vietni. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.
 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnvērtīgu interneta vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi un personalizēti izmantot interneta vietnes iespējas. Funkcionālās sīkdatnes ievēro lietotāja izvēles un nodrošina individuālas funkcijas. Piemēram, lai nodrošinātu “Atcerēties mani” funkcionalitāti, kas paredz to, ka lietotājam katru reizi nav jāievada savs e-pasts un parole. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.
 • Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē lietotājus un kā interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Zip.lv var piesaistīt trešās personas šo sīkdatņu analīzei, piemēram, Google Analytics, Gemius u.c. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

Trešo pušu sīkdatnes


Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas personas (uzņēmumi), kuru pakalpojumus izmanto zip.lv vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai zip.lv zinātu, kas ir populārs un kas nav. Tāpat citas vietnes, kuras apmeklē lietotājs, arī var ietvert sīkdatņu izmantošanu, piemēram, Youtube, un šīs vietnes var izvietot savas sīkdatnes, lai būtu iespējams kopīgot saturu sociālajos tīklos vai iegūtu piekļuves statistiku. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus zip.lv kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana


Apmeklējot interneta vietni, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm (tajā skaitā sīkdatņu veidiem, izmantošanas mērķiem, trešo personu iesaistīšanai utt.). Pēc lietotāja vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Ja lietotājs nevēlas, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, lietotājs var mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Lietotājam jāņem vērā, ka nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga lietošana. Sīkdatnes lietotāja ierīcē ievieto zip.lv kā interneta vietnes operators, un šādas sīkdatnes sauc par “pirmās puses” sīkdatnēm. Dažas sīkdatnes lietotāja ierīcē var izvietot kāda trešā puse, kas nav saistīta ar zip.lv, un šādas sīkdatnes sauc par “trešās puses” sīkdatnēm.

Sīkdatņu lietošanas izmaiņas


Zip.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šo sīkdatņu izmantošanas dokumentu. Lietotāja pienākums ir regulāri pārbaudīt šī dokumenta saturu, lai iepazītos ar jebkādām izmaiņām.

Kontaktinformācija


Vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu interneta vietnē iespējams saņemt, sūtot jautājumu uz SIA Draugiem e-pasta adresi info@zip.lv.